Výstava "Teplice na vlastní kůži"

21. ledna - 14. března 2010

Koncepce výstavy

Hlavním záměrem výstavy „Teplice na vlastní kůži“ je prezentace neobyčejné historie města Teplice prostřednictvím objektů a míst zařazených do naučné audiostezky. Zvláštností stezky je to, že existuje ve zvukové podobě. Stezka v současné době zahrnuje 33 objektů, v den vernisáže výstavy (tj. 21. ledna 2010) bude rozšířena o dalších 20 objektů a míst. Na webu audioteplice.cz jsou ke všem objektům k dispozici volně stažitelné texty a zvukové nahrávky, a to také v němčině a angličtině. Krátké, zhruba jedno- až dvouminutové nahrávky lze poslouchat přímo na místě pomocí MP 3 přehrávače nebo telefonu. Na existenci nahrávky k danému objektu upozorňuje modrý emblém projektu na dlažbě před vybraným místem nebo objektem. Na webu, v městském informačním centru, v muzeu a Regionální knihovně jsou k dispozici mapky s vyznačenými stanovišti.

Výstava se snaží ukázat, že komentovanou návštěvou míst zahrnutých do naučné audiostezky, lze pochopit příběh města Teplice v historických souvislostech. Výstava bude mít dvě varianty. První je tradiční, na té budou jednotlivé objekty a místa prezentovány prostřednictvím dokumentů, které se váží k jednotlivým objektům a místům zapojeným do audiostezky. Zajímavější bude druhá varianta, která je soutěžní a je určena právě pro školní kolektivy. Žáci a studenti budou putovat od jednoho historického mezníku z dějin města Teplice k druhému prostřednictvím plnění úkolů nebo otázek vztahujícím se k místům a objektům audiostezky. Jednotlivé historické mezníky budou prezentovány prostřednictvím zajímavých muzejních artefaktů a pochopení jejich vzájemných historických souvislostí bude vyžadovat splnění úkolů a zodpovězení otázek ve správném pořadí. Návštěva výstavy se dá pojmout jako závod – „trasa“ mezi zastaveními se dá procházet např. na čas nebo v hodnocení účastníků zohlednit počet správných a nesprávných odpovědí.

Výstava má žáky a studenty poučit, ale zároveň vyžaduje, aby její návštěvníci měli základní povědomí o historii města Teplice a naučné audiostezce. Vzhledem k této skutečnosti vypracovali autoři výstavy pro učitele sérii metodických materiálů, které pomohou pedagogům připravit studenty a žáky k návštěvě výstavy.